Галактики

Галактиката е граввитационно свързана система от звезди, междузвезден газ и прах, плазма и невидима тъмна материя. Освен това в тях има и различни видове звездни купове и мъглявини, като повечето от звездите в галактиките са част от система от две или повече звезди. Типичните галактики съдържат от един милион до хиляда милиарда звезди, гравитиращи около общ гравитационен център. Различават се различни типове галактики в зависимост от формата и структурата им. Учените са дали имена на над 200 000 галактики.

Всички галактики (с изключение на Млечния път) са извънредно отдалечени от Земята, като най-близката е на не повече от 150 000 св.г. Тъй като галактиките са много отдалечени, тяхната видима яркост не е голяма и само няколко могат да бъдат видяни с просто око.

Галактиките могат да бъдат разделени на база тяхната форма на три основни типа: спирални, елиптични и неправилни. Първия тип – спиралните галактики – имат два или повече ръкава, които се извиват откъм центъра. Мления път вероятно е от този тип галактики. Втория тип на показва признаци на спирална структура. Тези галактики нямат никакви видими черти и общо взето имат елиптична форма. Съответно астрономите ги наричат елиптични галактики. Галактиките от третия основен тип нито имат ръкави, нито нито изглеждат еднородни. Всъщност при тях газът и звездите са разпределени на отделни петна. Това е причината да се наричат неправилни галактики.

Галактиката се върти около ос, перпендикулярна на галактичната равнина и преминаваща през нейния център. Слънчевата система се движи със скорост около 250 km/s по почти кръгова орбита в галактичната равнина. При това движението на Слънцето около галактичния център е вълнообразно – то се “гмурка” под галактичната равнина и “изскача” над нея подобно на делфин веднъж на всеки 25 млн. години. При тази скорост Слънцето прави една обиколка около центъра на Галактиката за около 250 млн. години – това е нашата галактична година. Общата маса на Галактиката, определена по въртенето й, е около 2.1011 М$ (оттук може да се определи и броят на звездите в нея).

Може да се каже, че Галактиката е “сглобена” от две части, наречени компоненти – равнинна (нейният диск) и сфероидална (централното разширение). Разсеяните звездни купове, газовите мъглявини, междузвездния газ и прах, горещите звезди от ранен спектрален клас и други обекти са съсредоточени около галактичната равнина и образуват равнинната компонента на Галактиката. Те образуват населението от І тип на Галактиката. Кълбовидните звездни купове, някои типове променливи звезди и други обекти са разположени симетрично около сферичната компонента на Галактиката. Това са обектите от ІІ тип население.

Двете компоненти на Галактиката се различават по възраст – обектите от равнинната компонента са по-млади от тези на сферичната. Обектите от двата типа население се различават и по физични и еволюционни характеристики. Това са обекти от две различни поколения. Най-напред са се образували обектите от тип ІІ. Те са първото поколение, породено някога от бедна на елементи междузвездна среда, в която освен водород и хелий не е имало почти нищо друго. В хода на еволюцията в недрата на звездите са се синтезирали по-тежките елементи. При взривовете на нови и особено на свръхнови звезди тези по-тежки елементи са били изхвърлени обратно в междузвездната среда. От тази вече обогатена с тежки елементи среда са се образували по-младите обекти от второ поколение – обектите на равнинната компонента.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: